• Реєстрація


Правила організації

Правила

організації та проведення особистого прийому громадян

у Волошинівському навчально-виховному комплексі «загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів – дитячий садок» імені Героя України Руслана Лужевського

Баришівської районної ради

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Волошинівському навчально-виховному комплексі «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» імені Героя України Руслана Лужевського Баришівської районної ради (далі – заклад).

1.2. Особистий прийом громадян в закладі здійснюється відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян".

1.3.Особистий прийом громадян керівництвом закладу проводиться відповідно до затвердженого графіку.

1.4. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово.

1.5.Інформація про цей Порядок і графіки особистого прийому громадян розміщуються на сайті та в приміщенні закладу у доступному для вільного огляду місці.

2. Організація особистого прийому громадян.

2.1. Посадові особи закладу, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, вимогами Законів України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", іншими нормативними актами та цим Порядком.

Прийом громадян посадовими особами закладу здійснюється у визначені дні та години.

2.2. Особистий прийом громадян проводиться від імені закладу. Прийом починається з пропозиції відвідувачу назвати своє прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, а також викласти суть питання, з яким він звертається.

2.3. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності) нормативно-правових актів з боку закладу.

2.4. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення порушених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів закладу або одержувати від них потрібну інформацію.

2.5. У разі, коли розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції закладу, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади, підприємства, організації чи установи необхідно звернутися і, по можливості, сприяє цьому (надає адресу, номер телефону тощо).

2.6. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви, яка буде розглянута в порядку, установленому законодавством для письмових звернень.

2.7. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням термінів виконання рішень, прийнятих під час їх особистого прийому, здійснюється відповідальною за ведення діловодства за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян, яка два рази аналізує стан роботи зі зверненнями громадян для подання інформації директору.

2.8. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348. Особи,які здійснюють особистий прийом громадян, ведуть Журнал обліку особистого прийому громадян відповідно до вищезазначеної Інструкції.

2.9. Відповідно до норм законодавства під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами.

2.10. Повторний прийом громадян з питання, яке вже розглядалося керівництвом закладу, проводиться у разі, коли питання, порушене в попередньому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті.

У разі повторного звернення вивчаються та беруться до уваги архівні матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.

2.11. Посадова особа зобов'язана прийняти усіх громадян, що звернулися на прийом, з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку закладу та визначеного графіками часу.

3. Посадові особи закладу несуть відповідальність за недотримання вимог Закону України "Про звернення громадян" та Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" щодо здійснення особистого прийому громадян і розгляду їхніх звернень.

Директор Волошинівського НВК ім. Р. Лужевського

Л.Т. Прядка

 

Всі новини НВК

Національна дитяча "Гаряча" лінія


Хто є користувачами сайту ? 

На сайті

На даний момент 17 гостей на сайті

При відтворенні, передруку або розповсюдженні іншим способом матеріалів сайту посилання обов’язкове